top of page

Om oss

Vi på IT-fixarna har arbetat med Internet och IT sedan starten. Vi har arbetat med att utveckla och anpassa företags sätt att kommunicera och hantera den nya tekniken. Nu när IT tagit steget in i hemmen hjälper vi även till med att förklara för och stötta privatpersoner som har behöver hjälp med dagens komplexa system.

Idag hjälper vi både företag och privatpersoner att hantera den nya tekniken med förutsägbara resultat samt att skappa miljöer som är lätta att förstå.

card.jpg
Image by ThisisEngineering RAEng

Personalen på IT-fixarna har gedigen erfarenhet att arbeta med de lösningar som är standard hos alla operatörer idag. Det beror på att vi faktiskt varit med och utvecklat bredbandstekniken från grunden. Oavsett om det gäller hur TV och annan media levereras, vilka möjligheter till flexibilitet som telefonin kan ge idag eller vad som skiljer olika mobila telefonsystem åt.

Tack vare vårt kontaktnät har vi möjlighet att leverera nyckelfärdiga lösningar med både utrustning och hantverksarbete från betrodda och kvalitetsmedvetna partners. Vi är inte bundna till några tillverkare eller leverantörer men har givetvis rekommendationer och kunskap om kvalitetsskillnader mellan olika system och leverantörer som du kan använda när du gör dina val. Kort sammanfattat kan man säga att öppna system ger större flexibilitet och slutna system större driftsäkerhet. Du avgör själv vilket som är viktigast för dig hemma eller för din organisation. Kunskap är nyckeln till framgång. Vi förmedlar den.

Vi hjälper dig

På hemmafronten har den nya tekniken börjar göra allt större intrång. Bredband och molnet är inte längre bara knutet till datorer i hemmet utan nu även till vitvaror och media som musik och TV eller larm. Förutom att din leverantör kan underhålla och övervaka dina apparater på distans kan också du och din familj få information om händelser eller styra ditt hem såväl på distans som med rösten när ni är hemma. Här är det initiala produktvalet viktigt för att du inte skall hamna i en återvändsgränd med en massa system som inte kan kommunicera med varandra. Vi kan utifrån erfarenhet säga vad du kommer att behöva när dina behov utvecklas.

Tag kontakt med oss, ett första samtal om din situation och dina behov kostar inget. Vi brinner för att hjälpa just dig att bli IT-hjälte i ett hem eller på en arbetsplats där allt bara fungerar på ett förutsägbart sätt, utan ursäkter!

unsplash_yFbyvpEGHFQ.png
Kontakt
bottom of page