top of page

Ny instruktion för Home assistant

Vi har nu lagt upp en instruktion för att använda Home assistants egen Zigbee integration ZHA. Vi har testat den med en ny prisvärd USB-sticka från Sonoff, Även den tidigare installationen med Deco