top of page

Röststyrning 

Apple hemautomatik
Google home hemautomatik
Google assistant hemautomatik
Amazon Alexa hemautomatik
Apple Siri hemautomatik

Röststyrning är en teknik som kommer starkt. Allteftersom AI blir en del av systemen så kan de lära sig och förbättra röststyrningen kontinuerligt. Google är det företag som kommit längst eftersom de har störst resurser. Med Google Home kan du inte bara styra snart sagt all din utrustning hemma utan du kan också få information om både aktuella saker som tiden eller väder och vind på specifika platser men också om kunskaper som finns lagrad på nätet, till exempel recept, matematiska operationer eller vilka TV-program som finns tillgängliga. Du kan också få påminnelser såsom timers eller väckning på bestämda tider med signal eller musik.

Röststyrning är väldigt beroendeframkallande och har man väl börjat använda det så blir det mer och mer allteftersom man upptäcker nya funktioner. En mycket användbar funktion som Google implementerat är översättning. Du säger bara att du vill översätta till ett önskat språk så kommer högtalaren att lyssna och översätta allt du säger men även svar du får på det andra språket. På det viset kan Google hjälpa dig att kommunicera med någon utan att ni kan varandras språk.

bottom of page